Vol202尹菲私房黑色蕾丝情趣内衣秀完美身材29P尹菲尤蜜荟

Vol202尹菲私房黑色蕾丝情趣内衣秀完美身材29P尹菲尤蜜荟

春不食肝,夏不食心,秋不食肺,冬不食肾,四季不食脾。痈生于内,则气血为痈所夺,不能外营肌肤,故枯皱如甲错也。

甘草小麦大枣汤方,义未详,必是□错。尸厥脉动而无气,气闭不通,故静而死也,治方:菖蒲屑,内鼻两孔中,吹之,令人以桂屑□舌下。

天以风、暑、湿、燥、寒之五气食人,从鼻而入。白不脱血,脉如乱丝,问因恐怖,气下神失,乍白乍赤,脉浮气怯,羞愧神荡,有此气色。

骨胳陷弱,易受邪攻。口唇者,脾之官也,唇黄,脾之病也。

 肾之部位在下,故病则脐下有动气也。渴欲饮水,水入则消,口干舌燥者,白虎人参汤证也。

今下利浊粘,是肠中热也,故用黄芩汤以治其利,合半夏生姜汤,以治干呕也。凡初生小儿有疾病者,须视虎口叉手处脉纹之形色,以决病之死轻重,男先看左手次指内侧,女先看右手次指内侧,指之三节,初节日风关,次节日气关,三节日命关,其纹色红黄相兼,隐隐不见,则为平安无病,若纹色紫属内热,红属伤寒,黄为伤脾,黑为中恶,青主惊风,白主疳证,纹在风关主病轻,气关主病重,若过命关主病危难治,色紫者主伤食内热,色青者主人惊及走兽惊,色赤者主水火飞禽所惊,如指上纹形一点红色,名曰流珠纹,主内热,圆长者名曰长珠形,主饮食伤,上尖长下微大者,名日去蛇形,主伤食吐泻,上大下尖长者,名日来蛇形,主湿热成疳,弓反里者,形弯向中指,主感冒寒邪,弓反外者,形弯向大指,主内热痰盛,纹斜向左者,其纹斜向中指,主伤风,纹斜向右者其纹斜向大指,主感寒,枪形者,直射如枪微长,皆主痰热透,关射指射甲者,其纹直射指甲指端,主脾气大败,病危不起,习幼科者,必以此形色合参,留衶诊察,始不误矣。

Leave a Reply